Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka – Matija Gložinić

Kontakt: 099/2151-454, 042/306-573

mail: tehnolog@horvat-production.hrszop@horvat-production.hr

 

Web stranica

Pridržavamo se zakonske regulative o zaštiti privatnosti osobnih i drugih podataka koje prikupimo putem web stranica te činimo sve razumne tehničke i druge mjere u tom smjeru.

E-mail adrese i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje. Podaci će biti korišteni isključivo za poslovni kontakt, te s ciljem unapređenja sadržaja web stranica i anonimno u svrhu prikupljanja statističkih podataka.

Podaci koje prikupimo ovim putem, koriste se isključivo za interne potrebe, a opet u svrhu poboljšanja usluga koje pružamo.

Na eventualne veze na druge web lokacije se ne odnosi naša politika zaštite privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

 

Kolačići (engl. cookies)

Ove web stranice koriste kolačiće radi osiguranja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti, a korištenjem web stranica pristajete na njihovo korištenje.

Koristimo slijedeće kolačiće:

 1. sesijski kolačić omogućuje da pamtimo koji jezik se koristi, da li ste prijavljeni i dr.
 2. Google Analytics koriste se za analizu statistike posjeta i korištenja web stranica.

Globalno se možete isključiti iz Google Analytics statistika koristeći Google upute ovdje.

 1. LinkedIn, Twitter, Facebook povezuju navedene društvene mreže s web stranicama

Kako upravljati kolačićima u najpopularnijim Internet preglednicima (engl. browser) pogledajte ovdje:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr

Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87i

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Kako koristimo vaše podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s važećim propisima, a prije svega:

 1. a) u svrhu sklapanja ugovora i isporuke naručenih proizvoda, odnosno u svrhu izvršavanja naše ugovorom preuzete obveze;
 2. b) na temelju naših legitimnih interesa, prije svega za kontrolu i osiguranje visokog standarda kvalitete naših usluga i proizvoda, a time i postizanje vašeg zadovoljstva, posebice u svrhu slanja informacija o našim proizvodima i uslugama; te
 3. c) temeljem vaše pojedinačne i nedvojbene privole dane slobodnom voljom u jasno naznačenu svrhu prikupljanja podataka.

 

Tko ima pristup do vaših podataka

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivim važećim propisima te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Surađujemo s partnerima koji nam pomažu pružati i unaprjeđivati naše usluge i proizvode te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka za naše društvo na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovim Pravilima, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade prije svega osobe i trgovačka društva koja za nas osiguravaju isporuku proizvoda i usluga, računovodstvene i knjigovodstvene usluge, IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija, pravne usluge i druge usluge u vezi s predmetom poslovanja našeg društva, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama i osigurati vam visoku razinu kvalitete naših usluga i proizvoda.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje van područja Europske unije.

 

Vaša prava

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

 1. a) Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.

 1. b) Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam javite sve njihove promjene.

 1. c) Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 1. d) Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

 1. e) Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

 1. f) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

 1. g) Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:

 • osobno u sjedištu Horvat Production Gospodarska ulica 6, 42230 Ludbreg
 • putem poziva na telefonski broj +385 042/810-571
 • elektronskim putem na e-mail adresu: szop@horvat-production.hr
 • pisanim putem na adresu Horvat Production na adresi Gospodarska ulica 6, 42230 Ludbreg.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

 

Razdoblje i mjesto pohrane podataka

Razdoblje pohrane osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o svrsi obrade za koju su prikupljeni.

Vaše osobne podatke zadržavamo tijekom postupka sklapanja ugovora i tijekom korištenja naših usluga ili proizvoda, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa, po isteku svih zakonskih obveza ili nepostojanju pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke zadržavamo u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Općenito vrijedi da se osobni podaci obrađuju:

 1. a) na temelju privole za vrijeme koje je u privoli izričito navedeno, odnosno do povlačenja iste;
 2. b) u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza ili ovlasti u razdoblju određenom

zakonom;

 1. c) u svrhu ispunjavanja ugovora za vrijeme sklapanja i trajanja ugovora;
 2. d) temeljem legitimnih interesa u svrhu izravnog marketinga, za vrijeme trajanja ugovora, odnosno do primitka prigovora na obradu osobnih podataka u dotičnu svrhu.

 

Unaprjeđenje ovih pravila

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.